Inmiddels heeft de Tweede Kamer gestemd na onze update van de petitie. We danken iedereen die heeft getekend. Dat heeft echt verschil gemaakt. We kunnen nu verder. Blijft u tekenen dan houden we u op de hoogte.

Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns geboortezorg

Wij,

zwangeren, ouders en professionals in de geboortezorg,

Constateren dat:

 • minister van Ark per 2022 de bekostiging van de geboortezorg zodanig wil hervormen dat de eerstelijns verloskundige zorg in de nabije toekomst verdwijnt in grote ziekenhuisorganisaties;
 • hiermee de keuzevrijheid voor vrouwen verdwijnt om te bevallen met de zorgverlener van hun keuze en op de plaats van hun keuze;
 • enige onderbouwing voor deze wijziging in de bekostiging ontbreekt;
 • de babysterfte enkel verder verlaagd kan worden door persoonlijke preventieve laagdrempelige zorg (RIVM 2020). Deze zorg op maat wordt bij uitstek geleverd door verloskundigen in eerstelijns praktijken in de wijk;
 • de voorgenomen bekostiging op den duur vrouwen meer (onnodige) medische behandelingen zullen ondergaan en de zorg duurder wordt;
 • door het verdwijnen van de eerstelijns zorg ook het unieke systeem van kraamzorg uit de wijken zal verdwijnen;

en verzoeken de Tweede Kamer:

 • zich uit te spreken voor het in standhouden en stimuleren van laagdrempelige verloskundige zorg in de wijk en keuzevrijheid voor zwangeren van zorgverlener en plaats van geboorte;
 • nu geen ingrijpende wijzigingen door te voeren in de bekostiging van de geboortezorg;
 • geen wijziging in bekostiging door te voeren zonder aantoonbare meerwaarde;
 • te zorgen dat de komende vijf jaar de beloftes worden nagekomen die de opeenvolgende ministers hebben gedaan om experimenten mogelijk te maken waarbij zelfstandige eerstelijns verloskundigen ook bij milde medische indicaties bevallingen begeleiden (substitutie van zorg). Daarvoor moet de minister regie voeren richting VWS, NZA, ZN en zorgverzekeraars;
 • de experimenten te richten op het sociale domein, daar waar de kans op verbetering van uitkomsten het grootst is.

Onderteken als 60727e

Ik steun het verzoek van zwangeren, ouders en professionals aan de Tweede Kamer, om te garanderen dat keuzevrijheid van zwangeren voor zorgverlener en plaats van geboorte én laagdrempelige eerstelijns verloskundige zorg in de wijk behouden blijft.

Mijn naam en woonplaats mogen zichtbaar zijn.
Houdt mij op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

, showed to admins or in testmode only: details: exec dbsp_sub_fetchcomments @surveyidSqlException: Scalaire variabele "@surveyid" moet worden gedeclareerd., technical: getTableJsonParams