Noodalarm Geboortezorg

Wat vindt de KNOV?

Nieuws

10-12-2021 KNOV

De KNOV is geen voorstander van het regulier maken van de integrale bekostiging. Uit onderzoek is gebleken dat de bekostiging geen meerwaarde heeft op het gebied van kwaliteit. Sterker nog, uit onderzoek blijkt ook dat er risico’s aan kleven rondom medicalisering en keuzevrijheid. Bovendien merken onze leden dat de discussie over de bekostigingssystematiek eerder verdeelt dan partijen samenbrengt. Zolang twee bekostigingssystemen blijven bestaan, zal irritatie blijven in de regio’s.

Er zijn geen mogelijkheden om integrale bekostiging in te voeren onder randvoorwaarden om op die manier te borgen dat er draagvlak en gelijkwaardigheid is tussen zorgverleners in een regio. Dat wat ooit de basis was voor regio’s om met een IGO te starten.

Het regulier maken van IB zet de deur open voor het eenzijdig opzetten van IGO’s door ziekenhuizen. Voor verloskundigen is dit vooralsnog vrijwel onmogelijk. Dit biedt mogelijkheden voor ziekenhuizen om op (korte) termijn de enige aanbieder van geboortezorg in de regio te worden en dat de eerstelijns zorg zoals we die kennen verdwijnt. Het risico is daarbij groot dat de meerwaarde en kracht van de eerste lijn in de regio’s verloren gaat. Dit is geen toekomstmuziek. Het eenzijdig opzetten van IGO’s en het concurreren van ziekenhuizen met de eerste lijn, is reeds gaande. In Ter Gooi is al sprake van een dergelijke situatie. Ook andere ziekenhuizen hebben onderzocht hoe zij een IGO kunnen starten.

Ook is de KNOV van mening dat de huidige IGO’s zo goed mogelijk ondersteund moeten worden wanneer integrale bekostiging verdwijnt. Zij geven aan dat zij graag door willen gaan als IGO. Dat zien we ook en we willen de organisatie en hun kwaliteitsafspraken dan ook behouden. Daarvoor is de integrale bekostiging niet nodig. In principe kan alles ook onder de monodisciplinaire bekostiging, omdat de bekostiging uiteindelijk niet gaat over de verdeling van gelden en het samenbrengen van financiële middelen na declaratie.

Wat stelt de KNOV voor?

Naar aanleiding van het bovenstaande stelt de KNOV het volgende voor:

  1. Monodisciplinair wordt verder ontwikkeld op basis van de uitkomsten van het common eye traject in de richting van clientprofielen waar continuïteit van zorgverlener en sociale verloskunde een belangrijk onderdeel zijn (zie Q&A onderaan de pagina voor nadere uitwerking).
  2. Integrale bekostiging wordt stopgezet. IGO’s als organisatie kunnen blijven bestaan en worden ondersteund in de omzetting, zodat ze door kunnen onder de reguliere monodisciplinaire bekostiging (zie Q&A onderaan de pagina voor nadere uitwerking).
  3. We hebben de NZa en VWS gevraagd het andere scenario, dat integrale bekostiging niet regulier wordt, ook uit te werken. Om te voorkomen dat slechts één scenario, het regulier maken, wordt uitgewerkt en de IGO’s de dupe worden als het andere scenario, niet regulier maken, wordt besloten.

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Geboortezorg