Het toezicht op staalfabrikant Tata Steel faalt, blijkt uit rapport Randstedelijke Rekenkamer

28-1-2021, VK

Het toezicht op staalfabrikant Tata Steel rammelde de laatste jaren aan alle kanten. Zo was de toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die namens de provincie Noord-Holland optreedt, soms te laat met het actualiseren van vergunningen, greep de dienst niet tijdig in bij overtredingen en werden dwangsommen niet tijdig geïnd, waardoor ze vervielen.

Dat blijkt uit het donderdag verschenen rapport Stof tot nadenken van de Randstedelijke Rekenkamer over de vergunningverlening, handhaving en het toezicht bij de staalfabrikant.

Uit het rapport rijst het beeld op van een toezichthouder die niet in staat is adequaat toezicht te houden op en streng op te treden tegen Tata Steel. Het bedrijf is te groot en te complex voor de Omgevingsdienst. Zo heeft de staalfabrikant honderden vergunningen, met bijbehorende milieuregels, waardoor overzicht lastig is. De Omgevingsdienst heeft geen capaciteit om een ‘overzichtelijkere vergunningsituatie’ te realiseren.

Staalfabrikant Tata Steel ligt nu al bijna twee jaar onder vuur vanwege de overlast die het bedrijf in de omgeving veroorzaakt, met de zogeheten grafiet- en stofregens met schadelijke stoffen als bekendste voorbeeld. Ook is het aantal gevallen van longkanker in de omgeving van Tata Steel veel hoger dan het gemiddelde in Nederland.

Voorzichtige aanpak

Het rapport van de Rekenkamer buigt zich niet over de gezondheidsaspecten, maar beschrijft slechts het bestuurlijke, organisatorische gedeelte. Daaruit blijkt dat de Omgevingsdienst Tata Steel in sommige gevallen voorzichtig aanpakt. Zo stootten de zogeheten kooksfabrieken vorig jaar regelmatig zwarte roetwolken uit. Het ontstaan daarvan is slecht kort zichtbaar en daardoor moeilijk vast te stellen voor de Omgevingsdienst. Tata Steel maakte zelf melding van de overtredingen, maar de Omgevingsdienst besloot om te dwangsom niet te innen, omdat dit voor het bedrijf ‘een prikkel zou kunnen zijn om geen meldingen meer te doen’.

Een paar maanden later moest Tata de dwangsom alsnog betalen vanwege nieuwe overtredingen. Daarna ontbrak het de toezichthouder overigens weer aan capaciteit om te controleren of Tata maatregelen had genomen om de roetwolken te voorkomen.

Grafietregens

Meest illustratief voor het rammelende toezicht en de rommelige werkwijze van de toezichthouder is de kwestie rondom de zogeheten grafietregens. Die stofexplosies ontstaan bij het verwerken van restproducten uit de hoogovens door het Amerikaanse bedrijf Harsco, dat op het terrein van Tata Steel gevestigd is. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek twee jaar geleden dat Harsco een nieuwe werkwijze had doorgevoerd zonder de juiste vergunning, waardoor er twee jaar lang illegaal was gewerkt.

lees artikel (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

Artikelen over Tata Steel

Ander nieuws over Economie