Persbericht WindAlarm 11-03-2021: bewoners blijven solidair

11-3-2021, Windalarm

De gemeente toont een begin van luisteren, maar niet van begrip. Wat bewoners vragen is: respect voor welzijn, respect voor natuurgebied, respect voor het schaarse groen om de stad. Geen van deze randvoorwaarden is overgenomen. Het College denkt daarbij dat ze de inwoners en omwonenden van Amsterdam tegen elkaar kan uitspelen. Dit versterkt de weerstand vooral. Te meer daar een aangedragen alternatieven, waaronder het verplaatsen van de windmolens naar zee, niet op tafel ligt.

Het is ontstellend dat een progressief en groen gemeentebestuur zo wil vasthouden aan plannen die door directe betrokkenen worden afgewezen en zijn voorzien van alterntieven. Het College houdt vast aan plaatsing in het IJmeer, in belangrijk vogelgebied en pal naast officieel beschermd natuurgebied. Dit betekent ook plaatsing bij andere kwetsbare gebieden, bij het schaarse open recreatie-gebied dat voor juist bewoners met een kleine beurs zo belangrijk is.

Daarnaast ligt de IJmeer locatie pal naast de nieuwe IJburg eilanden, waar straks 8.000 woningen verrijzen, maar waar nog niemand kan protesteren.

Met blijft doof voor de onderbouwde bezwaren van bewoners, natuurorganisaties en buurgemeentes. Ook doof voor het signaal dat de nationale RES doelstellingen al gehaald zijn en dat de RES strategie zelf ondoordacht is omdat het leidt tot het 'als pindakaas uitsmeren van energietransitie over het hele land'. Om met de woorden van de Rijksadviseurs te spreken.

 WindAlarm is een samenwerkingsverband van meerdere bewonersgroepen en neemt het belang van alle bewoners als vertrekpunt. Los van waar ze wonen.
Zolang er niet serieus naar het alternatief van Wind op Zee wordt gekeken, blijven wij actief.

Voor perscontacten:

 

Deel dit bericht

Artikelen over Onbekend

Ander nieuws over Economie