Politiek worstelt met protesten tegen windmolens: 'Alleen nog met steun omwonenden'

4-3-2021, NOS

De politiek neemt zich voor om alleen nog maar windmolens en zonneparken op het land te bouwen als daar ook steun voor is bij de omwonenden. Uit de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen blijkt dat een meerderheid wil voorkomen dat ze aangelegd worden tegen de zin van de burgers.

Burgers lopen de laatste jaren steeds vaker te hoop tegen de in hun ogen lelijke en overlast veroorzakende windturbines en velden vol zonnepanelen. Maar om de klimaatdoelen te halen zijn deze duurzame vormen van energieopwekking wel nodig, vindt een meerderheid van de politiek. In het klimaatakkoord is niet voor niets afgesproken dat de CO2-uitstoot de komende jaren met 45 procent omlaag moet.

Het liefst op zee

Om dat te bereiken wil de VVD, net als andere partijen, het liefst alleen nog maar grootschalige windparken bouwen op zee. Zonnepanelen moeten vooral op daken worden aangelegd, niet op de grond. "Voor het bouwen van zonneparken en windmolens op land is het creëren en verkrijgen van draagvlak onder de lokale bevolking een voorwaarde", staat in het verkiezingsprogramma van de liberalen.

Ook het CDA vindt dat altijd eerst de directe omgeving moet worden geraadpleegd voordat er een windturbine of zonnepark wordt aangelegd. Natuur- en landbouwgronden moeten zo veel mogelijk worden ontzien.

Ook D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren vinden dat duurzame energieprojecten op het land zorgvuldig en in samenspraak met bewoners moeten worden uitgevoerd en dat ze er geen hinder van mogen ondervinden. Voor de Partij voor de Dieren geldt dat niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. Regelmatig vliegen vogels tegen de wieken van windturbines.

Aandelen

GroenLinks kiest een iets andere aanpak. Die partij wil de steun onder omwonenden stimuleren door ze aandelen te geven bij publieke projecten voor wind- of zonne-energie. Als lokale ondernemers of bewoners met elkaar aan energieopwekking willen doen, krijgen ze goedkope leningen en hoeven ze aan minder strenge eisen te voldoen.

"We komen er niet met alleen windenergie op zee", zegt lijsttrekker Jesse Klaver, "zo eerlijk moet je zijn." Hij begrijpt dat mensen, ook in zijn eigen achterban, niet blij zijn als er in hun buurt een windpark wordt aangelegd.

"Nu krijgen bedrijven die in die windmolens investeren subsidie. Ze halen er heel veel winst uit en de buurtbewoners krijgen vaak helemaal niets. Dat vind ik eigenlijk niet acceptabel. Als je in de buurt woont van een windmolen, moet je mee kunnen doen en er ook financieel voordeel van kunnen hebben."

lees artikel (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

Artikelen over Onbekend

Ander nieuws over Economie