brief-aan-verloskundigen

Amsterdam, 16 januari 2021

Beste verloskundigen, 

Minister van Ark van medische zorg staat op het punt om te besluiten Integrale Bekostiging op te nemen als reguliere bekostigingsvariant. 
Als de minister haar voorgenomen besluit doorzet heeft dit zeer ernstige gevolgen!

Het stelt ziekenhuizen per 2022 in staat de hele geboortezorgketen zelf met de verzekeraar af te rekenen zonder contract. Het ziekenhuis heeft daarvoor geen samenwerking nodig met zelfstandige verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties uit de wijk.

Dit betekent voor de zwangere en haar partner directe vermindering van de keuzevrijheid en zet de eerstelijn buiten spel in de ontwikkeling van de toekomstige (integrale) geboortezorg. Het vormt de directe basis voor een ziekenhuis georiënteerd zorglandschap en het verdwijnen van de zelfstandige eerstelijns geboortezorg!

Dit lijkt mogelijk doemdenken, maar dit is het niet. Ter illustratie:
Ziekenhuis Tergooi heeft vooruitlopend op de aanwijzing van de minister reeds voor 2021 een contract gesloten met de verzekeraar als leverancier van de gehele verloskundige keten. Hiervoor startte het ziekenhuis een IGO met slechts 1 verloskundigenpraktijk, zonder draagvlak van de rest van het VSV, 10 praktijken en de kraamzorgorganisaties, welke de IGO ontwikkeling niet nastreven.

Wij, platform van ouders, verloskundigen en kraamverzorgsters, willen jullie informeren over deze gevolgen en vragen jullie steun om dit besluit te voorkomen; door onze petitie te tekenen en deze zo breed mogelijk te verspreiden onder jullie cliënten en netwerk.

Deze petitie, inclusief begeleidend schrijven, zullen wij aan de Tweede Kamer aanbieden voor het Algemeen Overleg over dit onderwerp, welke binnen enkele weken gepland stond. Ook nu het kabinet gevallen is zal een uitspraak gedaan moeten worden over de bekostiging per 2022 na 5 jaar van experimentstatus van de beleidsregel 'Integrale Bekostiging'. Wij verwachten dat na de lange reeks gesprekken er toegewerkt wordt naar duidelijkheid op korte termijn. De minister heeft haar besluit enkel uitgesteld om de NZa, op verzoek van de KNOV, de feitelijkheden binnen de ontwikkelingen rond Tergooi te laten rapporteren. Dit gesprek heeft reeds plaatsgevonden.

De boodschap binnen de petitie ondersteunt de boodschap van de KNOV, BoGeboortezorg en de Patiëntenfederatie aan de landelijke tafels.
De petitie, het begeleidend schrijven en verdere achtergrondinformatie vind je op www.noodalarmgeboortezorg.nl

Onder volgende link vinden jullie een brief welke jullie aan je cliënten kunnen sturen.

noodalarmgeboortezorg.nl/brief-aan-zwangeren-en-ouders

Tip: leg een laptop in de spreekkamer zodat ouders ter plekke kunnen tekenen!

Neem contact met ons op wanneer je vragen hebt, mede-indiener van deze petitie wilt zijn en/ of wilt bijdragen aan de werkzaamheden.
Hartelijk dank namens het kernteam!

Volg ons op @noodalarmgeboortezorg 
Facebook: facebook.com/Noodalarmgeboortezorg
Instagram: instagram.com/Noodalarmgeboortezorg
Twitter:      twitter.com/noodalarmgbzorg