Noodalarm Geboortezorg

brief-commissie-vws-23-februari

Aan: Vaste Kamercommissie VWS Geboortezorg

Van: Platform Noodalarm Geboortezorg

23 februari 2021

Geachte commissieleden,

Opnieuw brengen wij de petitie Noodalarmgeboortezorg.nl bij u onder de aandacht. Sinds het aanbieden van de laatste tussenstand (22.000) op 3 februari j.l. is de petitie nu door meer dan 60.000 Nederlandse burgers ondertekend. Deze burgers vragen de politiek om zuinig te zijn op dat wat uniek, mooi en goed is in de geboortezorg in Nederland.

Allen benoemen het belang van de keuzevrijheid, het zelfbeschikkingsrecht en behoud van de vertrouwde eerste lijns zorgverlening (1).

Opvallend is dat de kracht van de eerstelijns poortwachter door zwangeren, vaders en professionals benoemd wordt. De eerstelijns verloskundige wordt als vanzelfsprekende vertrouwenspersoon gezien. Men kan bij haar direct met vragen of zorgen laagdrempelig in de wijk op haar spreekuur terecht. De verloskundige werkt in de wijk en komt, indien nodig, thuis bij de zwangere voor een preventief bezoek in de (pre)natale periode of tijdens het kraambed. Uit de oproepen van de burgers aan de politiek blijkt dat de verloskundige haar cliënten en hun noden kent.
Overigens benoemt men ook dat de verloskundige deskundig is en dat men er alle vertrouwen in heeft dat zij, indien nodig, op tijd een andere professional in zorg roept.

U staat voor een belangrijk besluit:  Nederland staat qua prestaties op het gebied van babysterfte en morbiditeit in de top tien van Europa. Alle wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dat verloskundige continue zorg met een vertrouwde verloskundige de beste resultaten oplevert. Winst valt enkel nog te behalen op het -door preventie- voorkomen van premature geboorte en de daarmee gepaard gaande sterfte en morbiditeit. Geeft u de ziekenhuizen in Nederland onder de noemer marktwerking en integrale bekostiging centraal gestuurd de regie door definitieve invoering van de beleidsregel IB per 2022. Of besluit u de aanbevelingen op te volgen zoals die zijn beschreven in het RIVM rapport “Beter weten: een beter begin”, Achterberg et al, RIVM, Bilthoven 2020 (2)

Wij verwijzen naar de brief van Achterberg en van der Velden die in deze brief hun rapport kort samenvatten en aanbevelingen voor de voortgang doen.

Het inzetten op de persoonlijke wijkgerichte, laagdrempelige, preventieve zorg en verbetering van de sociale situatie, de Juiste Zorg op de Juiste Plek, vindt bij uitstek plaats door de eerstelijns verloskundige. Het ziekenhuis is ingericht voor het efficiënt leveren van interventies dat vraagt een andere expertise dan preventie vanuit de wijk.

We vragen u nu geen onomkeerbare besluiten te nemen die de keuzevrijheid van de zwangere en die eerstelijns verloskundige zorg en kraamzorg in de toekomst in gevaar brengen.

Namens Platform Noodalarm Geboortezorg,

de kwartiermakers,

Joke Klinkert (tel. 06 167 888 33)
Antje Martje Bakker
Beatrijs Smulders
Ineke Bijloo

Referenties:

  1. De oproepen aan de politiek zijn op de website https://noodalarmgeboortezorg.nl te lezen.
  2. https://www.rivm.nl/publicaties/beter-weten-beter-begin-samen-sneller-naar-betere-zorg-rond-zwangerschap