Dank aan alle ondertekenaars van de petitie, (groot)ouders, zwangeren, professionals en anderszins betrokkenen.


Beste moeders, vaders, zorgverleners en andere sympathisanten,

Dank voor jullie massale steun. De petitie werd 60.000 maal getekend en met succes!

25 februari zijn in de Tweede Kamer tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg van de vaste VWS Tweede Kamer Commissie Zwangerschap en Geboorte drie moties aangenomen.

De belangrijkste zijn ingediend door Henk van Gerven SP en Vera Bergkamp D66.

Wat hebben we bereikt?

Eén jaar de tijd om mét elkaar een goed plan te maken om tot passende bekostiging te komen waarbij de keuzevrijheid voor zwangeren geborgd is. Een plan waarbij de kosten beheersbaar blijven en de eerstelijns verloskundige haar zo gewaardeerde werk zelfstandig kan blijven doen.
Daarnaast kunnen de integrale geboorteorganisaties (IGO’s) hun experimenten blijven voortzetten.

Verloskundigen uit het hele land waarderen de mooie steunbetuigingen geschreven door vele ouders en professionals op de website enorm. Dank daarvoor! 
De initiatiefnemers van het platform Noodalarm Geboortezorg gaan nu verder aan de slag. De kwartiermakers Joke Klinkert, Antje Martje Bakker, Beatrijs Smulders en Ineke Bijloo kunnen inmiddels op brede steun rekenen van collega’s uit het land. 
Blij zijn we met de steun van de Geboortebeweging, Stichting Zelfbewust Zwanger en Clara Wichmann,

Veel dank zijn wij verschuldigd aan  Henk van Gerven van de SP die het besluit van de minister onvermoeibaar van commissie naar commissie voerde en zo liet zien hoe belangrijk een ervaren intrinsiek gemotiveerd kamerlid voor de burger kan zijn. Ook willen wij Vera Bergkamp van D66 noemen die Henk volop gesteund heeft. Gisteren bij de stemming van de tweede kamer bleek er overweldigende steun te zijn van vrijwel alle fracties voor de moties. Wij van het platform zijn vooral ook verheugd om te ervaren dat als wij voor ons mooie vak en de cliënt gaan staan dat dat volop weerklank vindt bij de burger en bij de politiek.

Wilt u ons verder steunen en versterken. Dat kan door of te doneren of met uw kennis bij te dragen aan de juiste oplossing om tot passende bekostiging te komen.
Mailt u ons : info@noodalarmgeboortezorg.nl

Namens de initiatiefnemers:
Joke Klinkert