Doneren

Alle personen achter Noodalarm Geboortezorg hebben zich op vrijwillige basis ingezet.

Met een financiële bijdrage helpt u om campagne te voeren voor het behoud van het unieke stelsel van geboortezorg in Nederland en de verankering daarvan.

Doneren kan via een van deze opties. U kunt zelf het bedrag nog aanpassen:

Donate

statusmessage
errorgeen donatielinks gevonden voor 16

Bedankt!

 

Op 25 februari 2021 werd door de Tweede Kamer bepaald dat de nieuwe bekostiging van de geboortezorg, integrale bekostiging, een jaar wordt uitgesteld. 

Het komende jaar zullen wij ons daarom blijven inzetten om de keuzevrijheid van zwangeren in de toekomst te behouden en erop toezien dat een nieuw kabinet met een nieuwe minister van Volksgezondheid geen plannen maakt die de keuzevrijheid kan schaden. 

Wij blijven ons inzetten om de geboortezorg naast kwalitatief sterk ook kleinschalig en persoonlijk te houden waarin je als zwangeren zelf uit diversen opties kunt kiezen wat bij jou past.

Alle inzet voor de petitie is in de basis vrijwillig geweest. Ons team zal het komende jaar moeten uitbreiden om ons blijvend in te kunnen zetten en de juiste strategie te bepalen. 

Het team achter Noodalarm Geboortezorg bestaat uit verloskundigen, geboortezorgwerkers, moeders, webbouwers, social media managers, grafisch ontwerpers, juristen en andere experts. 

Wil je ons verder helpen? Een donatie voor ons team zou ons enorm helpen.

Via de website en social media houden we jullie op de hoogte van onze ontwikkelingen. 

Bedankt

Overmaken?

U kunt uw bijdrage ook handatig overmaken op NL55 INGB 000 737 56 86 ten name van Stichting E4all o.v.v. Geboortezorg.

Mocht u een bijdrage willen doen, alvast enorm bedankt!

We zullen een jaarverslag op de website publiceren.