Voor professionals

Brieven

Frequently Asked Questions (FAQ)

Staat uw vraag er niet bij? Stuur deze naar relaties@windalarm.org

 1. Mijn bevestigingsmail is niet aangekomen. Wat moet ik doen?

  Het bericht kan in uw spambox terecht zijn gekomen. Heeft u die gecontroleerd?

  Zo ja en is er geen mail binnengekomen dan kunt u de petitie nogmaa;s invullen. Omdat uw emailadres al bekend is als ondertekening wordt er geen tweede ondertekening aangemaakt. Het systeem verzend de bevestigingmail dan nog een keer.

  Mocht deze desondanks niet aankomen neem dan even contact op met ons. 

 2. Waarom nu een petitie?

  De minister heeft op 7 december j.l een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij haar voornemen deelt om een aanwijzing te geven aan de NZa om Integrale Bekostiging per 2022 in te voeren als reguliere bekostigingvariant. 

  De meest verontrustende zin in de brief van de minister van 7 december j.l  is dat de minister aangeeft dat een ziekenhuis geen contract meer nodig heeft om integrale tarieven voor de hele keten te kunnen declareren. Het ziekenhuis mag zonder integraal contract en zonder samenwerkingspartners uit de eerstelijn integrale tarieven gaan declareren op basis van de voor dat jaar geldende afspraken met de zorgverzekeraar.

 3. Wat is het belang van informeren?

  De consequenties van een dergelijk besluit reiken zeer ver.

  Ouders en zorgprofessionals moeten eerlijk geïnformeerd worden over deze ontwikkeling en de gevolgen ervan. De impact voor hun toekomst is groot wanneer de aanwijzing van de minister wordt doorgevoerd. Een petitie is een mogelijkheid om als burgers en werkveld je stem te laten horen.

  De inhoud van de petitie ondersteunt de inhoud van de gesprekken die de KNOV, BO Geboortezorg en de Patiënten Federatie aan de landelijke tafels voeren. 

 4. Tot wanneer is de aanwijzing van de minister uitgesteld? Mag de minister nu nog iets besluiten nu het kabinet gevallen is?

  De minister heeft 14 jan. j.l. besloten haar aanwijzing uit te stellen totdat zij is ingelicht door de NZa. De NZa is door de minister gevraagd om te reageren op de bezwaren die de KNOV in haar brief schetst. Ook zal de NZa op verzoek van de minister met betrokken partijen in de regio het Gooi in gesprek gaan en de feiten in kaart brengen, aldus de minister. De minister zal wachten met de aanwijzing totdat zij terugkoppeling heeft over de uitkomst van de gesprekken. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd, als het kan tijdens het VAO zwangerschap en geboorte. Het gesprek bij Tergooi met de NZa heeft al plaatsgevonden en het kan heel goed zijn dat binnen twee weken een VAO plaatsvindt en dat ondanks het demissionair zijn van het kabinet de minister besluit haar aanwijzing alsnog door te zetten. Als een minister een aanwijzing doet is de aanwijzing vier weken na ontvangst van de brief door de Tweede Kamer een feit tenzij zoals in dit geval de minister nog aanvullende informatie wil hebben. Het komt zeker terug op de politieke agenda, aangezien er na vijf jaar experimentstatus van de beleidsregel ‘Integrale Bekostiging’ een besluit genomen moet worden. In het gunstigste geval hebben we zo extra tijd voor het ophalen van meer steunbetuigingen door de petitie.