Nieuws

23-2-2021: De geboortezorg heeft zich de afgelopen tien jaren gericht op het terugdringen van de babysterfte door een sterke inzet op integrale zorg. Vooral de betere samenwerking tussen medische partijen deed de babysterfte aanvankelijk sterk dalen, maar na 2015 is die daling gestagneerd en stijgt de sterfte zelfs weer. De verbeterpotentie zit in preventie.
16-2-2021: In de Skipr van 11 September 2020 lazen wij dat de Nederlandse Zorgautoriteit gas wil geven met haar recente advies over integrale bekostiging van de geboortezorg. ‘We zijn met elkaar al een tijdje bezig om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en daarmee het sterftecijfer te verlagen’, zegt directeur Regulering Josefien Kursten. ‘Dit is een heel belangrijk onderwerp. Dus we wilden met ons besluit een stip aan de horizon zetten.’ Impliciet in dit citaat is de gedachte dat een integraal tarief deze doelen dichterbij gaat brengen en dat een stip aan de horizon nodig is. Bij beide ideeën zijn terecht vraagtekens geplaatst, door diverse partijen in de Geboortezorg.
28-1-2021:

Geachte Kamerleden, 

Nog voor de Tweede Kamer zich heeft kunnen uitspreken over de brief met de aanwijzing van minister van Ark over de bekostiging van de geboortezorg heeft de minister al besloten dat zij de brief met de aanwijzing op 1 februari a.s. naar de NZA stuurt. Dit terwijl de brief voor 3 februari a.s. geagendeerd staat ter behandeling bij uw procedure commissie.

22-1-2021: Onder leiding van het ministerie van VWS zijn de geboortezorg partijen, NVOG, BO geboortezorg, Patiëntenfederatie Nederland en de KNOV in gesprek over de bekostiging van de integrale geboortezorg. Zoals door minister Van Ark gesteld in haar brief van begin december, is het van belang dat we overeenstemming over de ‘stip op de horizon’ bereiken en werken aan een breed draagvlak. Het is duidelijk dat de geboortezorg een onderwerp is dat de landelijke tafel sterk verdeelt. Het is, zoals Tweede Kamerleden het tijdens het recente Algemeen Overleg verwoordden, een lastige knoop om te ontwarren. De KNOV ziet het grote belang van overeenstemming over de stip op de horizon en het bereiken van breed draagvlak voor deze koers en we nemen dan ook constructief deel aan deze gesprekken.
19-1-2021: De Nederlandse verloskundige zorg dreigt in de verdrukking te komen wanneer integrale bekostiging van de verloskunde wordt ingevoerd. Als het zover komt, krijgen ziekenhuizen het recht om contracten voor de hele geboortezorgketen af te sluiten. Dan is het gedaan met de unieke Nederlandse thuisbevallingen.
16-1-2021: Bevallen Gynaecologen, journalisten, Netflix – ze maken al te vaak van thuisbevallen een nachtmerrie. Wie daarover vragen stelt, wordt niet serieus genomen. Dat moet anders, meent .
16-1-2021:

Op het eerste gezicht hebben de wielerronde De Acht van Chaam, wadlopen, de Marroncultuur en de thuisbevalling niet zoveel met elkaar te maken. Maar ze staan alle vier wel mooi op de Nederlandse lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed. De thuisbevalcultuur is een van de nieuwe toevoegingen van dit jaar.

 

8-1-2021: De Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) wil dat er pas op de plaats wordt gemaakt met het doorvoeren van de integrale bekostiging voor de geboortezorg.
7-1-2021: We zijn het land van de klompendans, molens, tulpen en - thuisbevallen. Want nergens ter wereld werd er zo veel thuis in het kraambed bevallen als in Nederland. Zo was het in elk geval vanaf diep in de jaren vijftig, maar dat begint te veranderen. Menig aanstaande moeder zoekt tegenwoordig de veiligheid van een kraambed in het ziekenhuis.
2-1-2021:

Thuisbevallen is zó typisch Nederlands dat het immaterieel erfgoed wordt

Thuisbevallen op grote schaal is zo typisch Nederlands en zo’n uiting van ‘onze’ mentaliteit van zelfbeschikking, dat het de status van immaterieel Nederlands erfgoed verdient. Nog even en het is officieel zo ver.